Informacja o dotacji

Numer projektu: POIR.03.04.00-12-0030/20 Program operacyjny POIR.00.00.00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa POIR.03.00.00 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie POIR.03.04.00 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla RETRANS T. BARAN, M. KAPCIA SPÓŁKA JAWNA

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja (1 m-c)

Wartość projektu: 129 106,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 129 106,66 PLN